Kalender

Ingen begivenheder fundet.

Køge Provsti har fået ny hjemmeside. Du finder os fremover på Provsti.dk

Fælles Provstidag 2019

Læs mere om Fælles Provstidag 2019 her

 

 

Invitation til Budgetsamråd 2019

Til menighedsrådene i Køge Provsti

 

Budgetsamråd 2019 afholdes:

Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 19.00 i Bjæverskov Sognegård, Ringstedvej 515, 4632 Bjæverskov

Alle menighedsråd opfordres til at møde op med tre repræsentanter.

Dagsorden:

·        Velkomst

·        Årets gang i Køge Provsti

·        Nadia Hoxer Dyhrberg-Krantz fortæller om sit arbejde som Campuspræst

·        Provstidag 2020: Køge Menighedsråd har stillet forslag om, at datoen for afholdelse af Fælles Provstidag ændres fra 3. søndag i november til 1. søndag i oktober med virkning fra 2020. Provstiudvalget anbefaler forslaget, der er udsendt til menighedsrådene.

·        Himmelske Dage på Heden 2019 v. menighedsrådsformand i Sædder Menighedsråd, Søren Mathiesen

·        Nyt fra Roskilde Stiftsråd v. Kirsten Vej Petersen

·        Budget 2020

·        Eventuelt

Tilmelding:

Provstiudvalget byder på kaffe og kage. Af hensyn til arrangementets afvikling bedes I tilmelde jer til Budgetsamrådet  på koege.provsti@km.dk senest fredag d. 6. september kl 12.00

Med venlig hilsen

Køge Provsti

 

Søndag d. 29. oktober kl 10 holdes der traditionen tro fælles provstigudstjeneste i Køge Kirke.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Køgehalllerne efterfulgt af en debat mellem teologiprofessor Niels Henrik Gregersen og politiker og forfatter Naser Khader med radio- og tv-vært Niels Krause-Kjær som ordstyrer.
De vil gøre os lidt klogere på, hvordan Luthers tænkning og den lutherske reformation fremdeles kan være en inspirationskilde til at løse de udfordringer, vi i dag står over for i kirke og samfund. 

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Drikkevarer til middagen kan købes i Køgehallerne.
 
Tilmeld dig til din lokale præst eller kirkekontor senest mandag d. 16. oktober 2017.
 

Invitation til Budgetsamråd 2018

Torsdag d. 7. september 2017 kl. 19.30 Bjæverskov Sognegård

Ringstedvej 515, 4632 Bjæverskov.

 Alle provstiets menighedsråd opfordres til at møde op med tre repræsentanter.

Dagsorden:

 • Velkomst
 • Kirkens Korshær – kirkens diakoni
               Oplæg v/ Flemming Jantzen, leder af Kirkens Korshær, Slagelse og Anne Kathrine Clausen, 
                sogne- og korshærspræst i Holbæk 
 • Stort og småt fra Køge Provsti
 • Stillingtagen til Budgetsamrådets myndighed i indeværende valgperiode jf. LBK 331 af 29. marts
  2014 §5, stk. 4
 • Kompetencen til at fastsætte personalenormeringen i de enkelte menighedsråd for indeværende 
  valgperiode jf. LBK 331 af 29. marts 2014 5, stk. 5
 • Budget 2018 for kirkekasser og provstiudvalgskasse i Køge Provsti
 • Eventuelt

 Tilmelding:

Provstiet byder på kaffe og kage. Af hensyn til arrangementets afvikling bedes I tilmelde jer til Budgetsamrådet på koege.provsti@km.dk senest mandag d. 4. september kl. 12.00.

Med venlig hilsen

Køge Provsti

I anledning af det forestående valg til Køge Provstiudvalg og

 Roskilde Stiftsråd afholdes

 

Orienteringsmøde

Tirsdag d. 15. august 2017 kl. 20.00

 

Sognegården i Borup, Hovedgaden 72, 4140 Borup

 

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
 3. Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
 4. Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd
 5. Fastsættelse af antal læge medlemmer af provstiudvalget
 6. Valg af valgbestyrelse
 7. Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrådsrepræsentanter til provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd

 

Der vil denne aften blive søgt opstillet en kandidatliste til valget.

Indleveres der ikke andre kandidatlister til valgbestyrelsen inden d. 11. september 2017 kl. 19.00, bortfalder afstemningen og de på listen stående kandidater anses for valgt.  

For yderligere valginformation: Se også Kirkeministeriets ”Ny bekendtgørelse om valg medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd” offentliggjort på DAP d. 21.6.2017

 

Af hensyn til kaffe og kage-bestilling bedes tilmelding til orienteringsmødet ske pr mail til provstikontoret koege.provsti@km.dk  - meget gerne samlet for hvert menighedsråd - senest torsdag d. 10. august kl. 12.00.

 

Visions- og inspirationsdag for de nye menighedsråd

For at skabe et fælles afsæt for de næste fire års arbejde ude i de nye menighedsråd, inviterede Køge Provsti både nyvalgte og mere erfarne menighedsråds-medlemmer, præster og  medarbejderrepræsentanter til fælles visions- og inspirationsdag på Køge Handelsskole lørdag d. 4. marts 2017.

Det store auditorium på Køge Handelsskole dannede rammen om dagens program der blev ledet af proceskonsulent Ole Kamp.

Tætbesatte kirkebænke og flotte kor i Køge Kirke til årets Fælles Provstidag

Ejby Kirkes Kor Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup

Køge Kirke, der var fyldt til sidste plads, dannede d. 20 november 2016 rammen om den Fælles Provstigudstjeneste, der blev afholdt for tredje år i træk. I sideskibene var der som noget nyt opstillet storskærme, så man også derfra kunne følge med i en både stemningsfuld og tankevækkende gudstjeneste over temaet 'Grænser'. Hele ni velsyngende børne- og voksenkor fra kirkerne rundt om i provstiet deltog i fællesgudstjenesten, der blev efterfulgt af fællesspisning og paneldebat i Køgehallerne.

Se billederne fra Fælles Provstidag her

Søndag d. 20. november 2016 kl 10 holdes der for tredje år i træk fælles provstigudstjeneste i Køge Kirke. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Køgehalllerne efterfulgt af en paneldebat mellem Naveed Baig, hospitalsimam, tidl. overrabbiner Bent Lexner og Mads Christoffersen, generalsekretær hos Danske Kirkers Råd.

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest mandag d 7. november.

Se, hvordan du tilmelder dig her

Orienteringsmøder om menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådene i Køge provsti holder møder om det kommende menighedsrådsvalg på samme dag og tidspunkt. Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag d. 13. september kl. 19.30.

Læs her, hvor opstillingsmødet holdes i dit sogn.

 

 

Budgetsamråd tirsdag d. 6. september 2016

Køge Provsti holder Budgetsamråd vedr. Budget 2017


Tirsdag d. 6. september 2016 kl 19.30 i Bjæverskov Sognegård,

Ringstedvej 215, Bjæverskov.

Alle provstiets menighedsråd opfordres til at møde op til Budgetsamrådet med tre repræsentanter.

Dagsorden:

·       Velkomst

·       Campus Køge – oplæg ved campus-koordinator Fie Illum Jessen

·       Kommende aktiviteter og næste valgperiode

·       Budget 2017

·       Eventuelt

Tilmelding:

Af hensyn til arrangementets afvikling bedes I tilmelde jer til Budgetsamrådet på koege.provsti@km.dk senest torsdag d. 1. september kl 12.00

Med venlig hilsen

Køge provsti

Velbesøgt Fælles Provstigudstjeneste i Sankt Nicolaj Kirke

Foto: Anne Kirstine Mathiesen

Der var trængsel på stolerækkerne på den hyggelige måde og korsang fra alle kanter til den Fælles Provstigudstjeneste, der blev holdt i Sankt Nicolaj Kirke søndag d. 15. november.

Provstiets præster, organister, kirketjenere, kordegne og frivillige fra provstiets menighedsråd skabte i fællesskab – og for andet år i træk - rammerne for den fælles gudstjeneste, hvor ikke mindst korister i alle aldre fra hele 10 af provstiets forskellige kor gjorde deres til, at den Fælles Provstigudstjeneste blev en unik og meget stemningsfuld oplevelse for de mange kirkegængere, der denne søndag havde fundet vej til Sankt Nicolaj Kirke.

Efter gudstjenesten, hvor bl.a. de mange ofre for terrorhandlingerne i Paris fredag d. 13. november blev mindet, mødtes omkring 400 af deltagerene til fællesspisning i Køgehallerne. Med udgangspunkt i sit mangeårige arbejde på Rigspolitiets Rejsehold, sluttede en veloplagt fhv. kriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen den Fælles Provstidag af med et tankevækkende og desværre højaktuelt foredrag om ”Ondskaben i mennesket”.

Næste Fælles Provstidag bliver søndag d. 20.11.2016

Søndag d. 15. november 2015 kl 10 holdes der provstigudstjeneste i Køge Kirke. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Køgehalllerne og foredrag ved fhv. chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen.

Alle er velkomne og deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest 1. november.

Se, hvordan du tilmelder dig her

Provstianalyse 2014 Køge Provsti

Læs Kirkefondets seneste analyse med friske tal fra 2014 her.

Bænkpres og spinning i Roskilde Domkirke?

Skoleelever fra hele Roskilde Stift deltog i rollespillene ”Absalon og katedralens konger”, der fandt sted i Roskilde Domkirke d. 5. og 12. maj. Ved rollespillets poster kunne skoleeleverne fx lege arkæologer, møde Margrethe d. 1. , besøge kongegravene og afgøre om de helst ville følge katolicismen eller protestantismen.

Sidst men ikke mindst kunne skoleeleverne give deres bud på, om Roskilde Domkirke fortsat skal være et samlingssted for kristne – eller om det, set i lyset af de kirkelukninger, der er sket i København, måske ville være en bedre ide at sælge domkirken og lave den om til et til fitness center.  

Rollespillene var kulminationen på et tværfagligt undervisningsprojekt og er blevet til i et samarbejde mellem FISK, Skoletjenesten i Faxe, Stevns og Køge Provstier, Vestsjællands Skoletjeneste samt Næstved Provstis skoletjeneste, KNiPS.

Se flere billeder her

Gustav Bonnevie takker af

Gustav Bonnevie går på pension og holdt d. 30. marts afskedsgudstjeneste i Boholte Kirke, som han har været tilknyttet siden 2002.

 

 

Ny præst i Køge Kirke

Signe Asbirk blev d. 2. marts indsat som præst i Køge Kirke. Indsættelsen blev foretaget af af provst Jens Elkjær Petersen. 

Signe Asbirk har tidligere arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp og ud over teologi læst litteraturvidenskab og Afrikastudier ved Københavns Universitet.

Køge Provstiudvalg

 

Se referater fra provstiudvalgsmøderne

Den Digitale Arbejdsplads