Budgetproceduren i Køge Provsti

  1. 15. april: Provstiudvalget meddeler foreløbige driftsrammer
  2. 15. juni: Menighedsrådene indsender budgetbidrag senest denne dato
  3. Budgetsamråd
  4. 15. september: Provstiudvalget fastsætter ramme- og anlægsbevillinger
  5. 15. september Provstiudvalget meddeler kommunen ligningsbeløbene
  6. Menighedsrådene udarbejder årsbudgetter
  7. Budgettet indsendes til provstiudvalget senest 15.november 

 

 

 

 

 

 

 
 

Køge Provstiudvalg

 

Se referater fra provstiudvalgsmøderne

Den Digitale Arbejdsplads