Billeder fra Fælles Provstidag

Præsterne i Køge Provsti. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup

Billederne på denne side må gerne bruges på menighedsrådenes hjemmesider, i kirkeblade o.l.

Piger fra de mange kirkekor rundt om i provstiet. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Piger fra de mange kirkekor rundt om i provstiet. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Ejby Kirkes Kor. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Præster fra Køge provsti. Fælles Provstidag 2016.Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Ølsemagle Kirkes Voksenkor. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Gående altergang ved Fællesgudstjenesten i Køge Kirke. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Fællesgudstjenesten i Køge Kirke. Fælles Provstidag 2016.Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Fra et af sideskibene i en fyldt Køge Kirke. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Jørgen Lund og Maria Brink Hesel. Fælles Provstidag 2016.Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Kaare Kyst læser indgangsbønnen. Fælles Provstidag 2016.Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Ølsemagle Kirkes Pigekor. Fælles Provstidag 2016.Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Emile Christiansen og Nermin Tawfiq fortalte om deres fælles oplysningsarbejde rundt om på skolerne omkring Din tro Min Tro. Fælles Provstidag 2016.Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Hospitalsimam Naveed Baig, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, Mads Christoffersen og tidl overrabinner Bent Lexner deltog i paneldebatten i Køgehallerne. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
Fællesspisning i Køgehallerne. Fælles Provstidag 2016. Foto Anne-Lise Nielsen, Borup
319 personer deltog i fællesspisningen i Køgehallerne. Fælles Provstidag 2016.Foto Anne-Lise Nielsen, Borup

Køge Provstiudvalg

 

Se referater fra provstiudvalgsmøderne

Den Digitale Arbejdsplads