Kirkegårde

Kirkegårdene i Køge Provsti ejes af folkekirken og drives af de enkelte menighedsråd.

I Køge Provsti tilstræber vi en fælles takstpolitik og forsøger at samordne vedtægterne for de enkelte kirkegårde.

Køge Provstiudvalg

 

Se referater fra provstiudvalgsmøderne

Den Digitale Arbejdsplads