Om Køge Provstiudvalg

Provstiudvalget vælges hvert fjerde år og består i Køge Provsti af 6 læge medlemmer samt en repræsentant for provstiets præster.

Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender.

En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne.

Heraf følger også, at provstiudvalget i mange tilfælde bliver den myndighed, som må foretage prioritering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde indenfor provstiet eller kommunen.

 

 

 

 

Køge Provstiudvalg

 

Se referater fra provstiudvalgsmøderne

Den Digitale Arbejdsplads