Møder i Køge Provstiudvalg 2019

Mødedatoer Køge Provstiudvalg 2019

 

Sidste frist for indlev. af materiale

PU 1: Onsdag d. 23. januar

 9. januar

PU 2: Tirsdag d. 12. februar

29. januar

PU 3: Onsdag d. 27. marts

13. marts

PU 4: Tirsdag d. 7. maj

23. april

PU 5: Tirsdag d. 18. juni

 4. juni

PU 6:  Onsdag d. 28. august

14. august

PU 7 og Budgetsamråd:

Tirsdag d. 10. september

27. august

PU 8: Tirsdag d. 8. oktober

24. september

PU 9: Onsdag d. 6. november

23. oktober

PU 10: Tirsdag d. 10. december

26. november

 

Sager og materiale der ønskes behandlet af provstiudvalget mailes til koege.provsti@km.dk eller sendes med posten til Køge Provsti, Hovedgaden 43, 4140 Borup, således at materialet er provstiet i hænde senest 14 dage før førstkommende provstiudvalgsmøde.

Provstiudvalget tilstræber en hurtig og smidig sagsbehandling, men da mængden af indkomne sager, regnskaber, budgetter, kvartalsrapporter o.a. som provstiudvalget skal behandle, varierer meget gennem året, forbeholder provstiudvalget sig ret til at kunne udskyde behandlingen af en indkommen sag til et senere møde.

Køge Provstiudvalg

 

Se referater fra provstiudvalgsmøderne

Den Digitale Arbejdsplads